woensdag 29 augustus 2012

bomen van beuken

Een boom van een vent. U kent het gezegde wel. Waar het vandaan komt? Als je deze bomen aanschouwt, is het niet zo een probleem om de oorsprong van de zegswijze te achterhalen. U bent toch ook deductief ingesteld? Deze bomen werden gefotografeerd in Hongarije, ergens in het Bükk-gebergte. Bükk betekent beuk. Dit zijn dus hoogstwaarschijnlijk bomen van beuken.

donderdag 23 augustus 2012

hongaarse keizer

fotojanus is back in town, en in blogland. de lange stilte alhier was te wijten aan de afwezigheid veroorzaakt door de kop op stekende reisdriften. de reis ging naar hongarije. een land waar op sommige plekken veel meer keizersmantels rondvlogen dan eender welke andere vlinder hier ten lande. fotojanus koos er eentje uit om met u te delen!