vrijdag 29 juli 2011

vlieg


fotojanus behoort nog tot de werkende massa. niet voor lang meer echter. na dit weekend moeten er nog welgeteld twee arbeidsdagen verricht worden, alvorens het leven vakantiegewijs naar fotojanus mag lachen. toen er deze week, na een volbrachte werkdag in de tuin rondgewandeld werd, viel het lodderig ook van fotojanus op deze vlieg, die zich zat te vermaken op de oleander des huizes. en nu zit deze vlieg zich te vermaken op deze blog!

donderdag 21 juli 2011

oude leie armfotojanus heeft de eer en het genoegen samen met een groepje gelijkgezinden een klein natuurreservaatje te beheren. klein, maar mooi. en bovendien: wie het kleine niet eert is het grote niet weerd! zeg nu zelf!

vrijdag 15 juli 2011

sfeereen mens die buitenloopt kan al eens gepakt worden door de sfeer die er hangt. zo ook fotojanus. die sfeer vastleggen is en blijft een uitdaging. deze foto werd gemaakt ergens in het begin van de late namiddag, net op het moment dat fotojanus dacht naar het thuisfront terug te keren om aldaar het gezelschap van een omer op te zoeken. die omer bleef echter nog een tijdje in de koelkast staan. portretten trekken komt eerst!

zondag 10 juli 2011

houtpantserjufferjuffers! ze zijn zo mooi meneer! dat slaat op sommigen van de menselijke soort, maar zeker ook op die die tot het dierenrijk behoren! dit is de houtpansterjuffer, net uitgekomen en klaar om de wereld te veroveren!

zondag 3 juli 2011

groot kaasjeskruidWestvlamingen zitten vol lumineuze ideeën!neem nu dat idee van het westvlaams provinciebestuur om gratis (gratis!) zaad uit te delen, dat ervoor moet zorgen dat de gemiddelde westvlaamse bij aan haar trekken komt. lumineus idee toch! u zal het niet ontkennen omdat u het niet kan ontkennen. ook fotojanus deelde in het bijenzaad, dat kwistig in de tuin werd rondgestrooid. en zie daar, een ongekende weelde (neem een korrel zout!) aan bijvriendelijke planten overwoekert (neem twee korrels zout!) de tuin! dit groot kaasjeskruid bijvoorbeeld, is alomtegenwoordig!