zondag 30 januari 2011

winterlenteals fotojanus zijn klassiekers nog kent, zullen de meisjes binnenkort hun kuiten ontbloten. de temperaturen zijn heden ten dage nog niet echt on-winters, maar de zon zorgde voor sfeer en voor licht, en straks spingt al dat moois open! met knallen!!

maandag 24 januari 2011

avondlijke kleurenfotojanus is op zoek naar licht! naar dat licht, dat fotograferen zo leuk maakt. het kan persoonlijk zijn, maar fotojanus ervaart voornamelijk grijsheid. en dat maakt het fotograferen minder leuk. maar een fotojanus moet doen wat een fotojanus moet doen! en dat betekent:niet bij de pakken neerzitten, maar buitenkomen en profiteren van elke vorm van licht. avondlicht bijvoorbeeld...

zondag 16 januari 2011

lisdoddeer zijn zo van die momenten, waarop de zon door de grijsheid breekt, en als dat dan nog eens gebeurt op een vrij laat moment in de namiddag, dan zijn er schitterende kleuren te zien. dat gebeurde vorige week, en fotojanus was én net buiten, én net vergezeld van fototoestel en trouwen 105mm sigma lens. deze lisdoddes stonden prachtig warm-getint te wezen...en fotojanus vind lisdoddes sowieso al skitterende vertegenwoordigers van het plantenrijkdom. vandaar deze foto! een eerbetoon aan de lisdodde!

vrijdag 7 januari 2011

ijs ijs baby!fotojanus heeft er zijn eerste werkweek van 2011 opzitten. hoe kan dat beter gevierd worden, dan met het posten van een foto? 2011 zal de geschiedenis ingaan, als dat jaar waarin koning winter deels moest wijken voor prins regen. fotojanus weet wat hij het liefst heeft! leve de koning! regenfotoots werden door mij nog niet gemaakt.ijsfotoots wel. of zouden we deze beter "de teloorgang van koning winter" titelen?

zaterdag 1 januari 2011

een fijn en kleurrijk 2011op deze eerste, vrijwel kleurloze dag van 2011, roept fotojanus u toe: geniet van 2011! laat kleur en inspiratie uw deel zijn! leeft gezond, doe wel en zie niet om! en moge een vrolijke medemens u af en toe zomaar rond de hals vallen!