zondag 28 maart 2010

salamander verhuisIn de hometown van fotojanus regent het wel eens, en gezien het feit dat generaties welwetende lokale politic er in geslaagd zijn om een groot deel van de beken in buizen te steken, hoeft het u niet te verwonderen dat een deel van de hometowners af en toe eens het water tot aan de voordeur (of zelfs voorbij de voordeur) ziet komen. Daar moet wat aan gedaan worden! En daar wordt wat aan gedaan. Elke gemeente heeft zijn spaarbekken, en dus zal dergelijk systeem ook in Hometown vermijden dat wateroverlast ons deel wordt. Echter, net daar waar het bufferbekken zal komen, liggen een aantal oude veedrinkpoelen, op hun beurt hometown voor een flink aantal salamanders. Aangezien het bruut geweld van bulldozers zich binnenkort zal doen gelden, was het hoog tijd om de beestje (voor de voortplanting) van een veiliger onderkomen te voorzien. Samen met een aantal Gelijkgestemden werden de poelen leeggepompt, waarna met sprekend gemak de salamanders werden gevangen en verhuisd naar veiliger oorden, waar ze hopelijk voor vele nakomelingen zullen zorgen. fotoots nemen was niet onmiddellijk de core business, maar fotojanus kon het niet laten om deze rakker doorheen een vuil aquariumglas vast te leggen.

zondag 21 maart 2010

(w)oehoe !terwijl fotojanus druk doende was de deels zelfgemaakte pizza's van oregano te voorzien, en zich aan het verheugen was op de picon vin blanc die hij bij wijze van aperitief tot zich zou nemen, werd hij op de hoogte gebracht van het feit dat in zijn bloedeigen gemeente een oehoe te zien was in een tuin. het picon vin blanc idee werd tijdelijk geklasseerd, en de desbetreffende tuin werd met een bezoek vereerd. bleek daar wel een oehoe in te zitten zeker. fijn gedetermineerd van de tuin-eigenares!
toen het beest het zich verwaardigde ons een blik op zijn poten te gunnen bleek echter dat het vroeger eigendom was geweest van het soort medemens dat zich 'valkenier' laat noemen. een dikke week geleden kwam deze uil in het nieuws, toen de wanhopige valkenieres liet weten dat haar uil was gaan vliegen. ewel, op de blog van fotojanus kan het beest bewonderd worden. tot nader order... de foto is verre van perfect, wegens zware crop! dit zou wel eens een uniek beeld kunnen zijn: een ontsnapte oehoe in een westvlaamse boom gefotografeerd met een 105 mm macrolens...

donderdag 11 maart 2010

ice ice baby!het is en het blijft koud. de reeds zwaar geteisterde gewrichten van fotojanus zouden een beetje weldoende warmte van harte verwelkomen. driewerf helaas, het ziet er naar uit dat de gewrichten snel van hun onderkoelingspijnen zullen verlost zijn. maar als een mens ondertussen in staat is om prachtige bevroren waterpartijen op de sensor te zetten is alle leed graag geleden natuurlijk...

zondag 7 maart 2010

eerste bloeiselsfotojanus is content! er staan bloemen aan de bomen! en daarom worden er fotoots van genomen! en op tinternet gezwierd! alstublieft!!